Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Hiệp hội DNNVV Việt Nam

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội, yêu cầu của tình hình kinh tế xã hội năm 2019 và căn cứ Kế hoạch của các Hiệp hội thành viên, các Ban và Đơn vị trực thuộc, Hiệp hội DNNVV Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện năm nhiệm vụ 2019. Tạp chí Doanh nghiệp &Hội nhập xin trân trọng giới thiệu.
Toàn cảnh hội nghị BCH Hiệp hội DNNVV Việt Nam
Tham gia và đóng góp tích cực, có hiệu quả vào hoạt động của các hội đồng, mà Hiệp hội DNNVV là thành viên như: Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Hội đồng quan hệ lao động, Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Hội đồng Phát triển DNNVV và các Hội đồng khác mà các tổ chức Hiệp hội cấp Tỉnh/Thành phố là thành viên.
Tiếp tục xây dựng các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06.6.2017 (bao gồm: i/Giải pháp huy động nguồn lực trong dân để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; ii/ Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN và iii/ Giải pháp gắn kết, thúc đẩy DN lớn, DN FDI, DN nước ngoài hỗ trợ DNNVV tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế).
Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ cho DNNVV của các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, cũng như các Tỉnh/Thành hội (nhất là về đào tạo, xúc tiến thương mại, tiếp cận nguồn vốn, thành lập DN, tiếp cận đất đai); Trong đó: Hiệp hội DNNVV Bắc Ninh tổ chức Hội chợ đá quý và Festival về miền Quan họ; Các Tạp chí DN tăng chất lượng công tác trị sự, tăng số lượng phát hành; Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý DNNVV dự kiến phối hợp với Đại học Thái Nguyên đào tạo học viên ngành y; Ban kinh tế - Xúc tiến Thương mại và Trung tâm hỗ trợ pháp luật và các tổ chức có liên quan mở các lớp đào tạo cho DNNVV theo nguồn vốn ngân sách, lập Đề án xin ngân sách hỗ trợ 1,8 tỷ cho các DN tham gia Hội chợ, tổ chức 02 triển lãm tại hai miền Nam, Bắc và thành lập 03 đoàn DN đi khảo sát thị trường tại Mỹ, Đức, Nga; Hiệp hội DNNVV Đà Nẵng nâng cao vai trò tư vấn của Trung tâm hỗ trợ và phát triển DNNVV và Công ty CP đầu tư Cụm công nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng Đề án Vườn ươm khởi sự DN trực thuộc Hiệp hội; Hiệp hội Sơn La mở từ 2-3 lớp tập huấn, Hiệp hội Tuyên Quang tổ chức từ 1-2 đợt cho các hội viên đi học tập kinh nghiệm của các Tỉnh/Thành phố trong nước; Viện khoa học quản trị DNNVV mở các khóa đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn và kiến thức làm đẹp cho các DN; Hiệp hội DN Quảng Bình phấn đấu mở 18-20 lớp đào tạo (mỗi lớp từ 60-70) học viên) và 04 khóa tập huấn tuyên truyền luật pháp cho 400 học viên; Hiệp hội Vĩnh Phúc tổ chức 3-4 đoàn DN đi khảo sát thị trường trong và ngoài nước; Hiệp hội Quảng Ngãi dự kiến tổ chức 3-5 khóa đào tạo quản trị DN cho khoảng 250 DN...
Duy trì và tăng cường mối liên kết, chia sẻ thông tin giữa cơ quan Trung ương hội với các Tỉnh/Thành hội, giữa Trung ương Hội với các cơ quan Đảng, Chính phủ, với các Bộ/Ngành và giữa các Tỉnh/Thành hội với cơ quan Trung ương Hội, với chính quyền địa phương và giữa các Tỉnh/ Thành hội với nhau, nhằm đảm bảo để các thành viên thực sự là “cánh tay nối dài” của Chính phủ, chính quyền địa phương tới các DN. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Đào tạo và Hội viên.
Tiếp tục tuyên truyền, vận động DNNVV tham gia làm hội viên trong các tổ chức Hội, cải cách bộ máy của các cơ quan Hội, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó: phối hợp với tập đoàn Viettel về việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông để quản lý, hỗ trợ và phát triển cộng đồng DNNVV Việt Nam. Hiệp hội Hòa Bình hoàn thiện bộ máy Văn phòng và các Ban chuyên môn, tổ chức Đại hội Hội Nữ doanh nhân Tỉnh; Hiệp hội Sơn La kết nạp thêm từ 2-3 tổ chức, với 15-20 hội viên, Hiệp hội DNNVV Tuyên Quang kết nạp thêm 30 hội viên; Bắc Giang thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ DN và mỗi Huyện/Thành phố kết nạp từ 10 hội viên trở lên; Hội Nữ DNNVV Hà Nội kết nạp 30 hội viên, thành lập mới 03 Chi hội; Hiệp hội DNNVV Bà Rịa Vũng Tầu dự kiến kết nạp 100 hội viên; Hiệp hội DN Quảng Bình tuyên truyền kết nạp từ 10-15 hội viên; Hiệp hội DN Vĩnh Phúc 80- 100 hội viên; Câu lạc bộ Doanh nhân VIệt Nam 300 hội viên... - Quan tâm và mở rộng việc phối hợp với các cơ quan thoogn tin đại chúng (Như Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam) tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để kết nạp thêm nhiều hội viên, qua đó tăng nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động.
Thực hiện tốt việc triển khai tuyên truyền phổ biến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực hiện vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thích ứng nhanh với những thay đổi của cuộc cách mạng CN 4.0
Tham gia góp ý, phản biện, xây dựng cơ chế chính sách hoàn hiện pháp luật về kinh doanh; thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức đối thoại, tập hợp các kiến nghị vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, phản ánh kịp thời tới Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan để giải quyết.
Tích cực triển khai các chương trình và các Cuộc vận động do UBTWMTTQ Việt Nam phát động. Trong đó Trung tâm DN hội nhập và Phát triển tiếp tục mở rộng việc thực hiện “Quy trình xác thực chống hàng giả” và mô hình Liên kết sản xuất theo chuỗi 05 nhà thực hiện “Giải pháp hữu cơ vi sinh”...
DNHN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline0902 424 114