Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Cải cách bộ máy của các cơ quan Hội, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động

Sáng 20/12, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III (Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021).
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội, Phạm Huy Hùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Thường vụ Hiệp hội cùng đại diện các doanh nghiệp thành viên.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khẳng định, trong năm qua, Hiệp hội đã đạt được những bước đột phá đáng kể, đó là tiền đề cho năm 2019 phát triển mạnh mẽ. Đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo địa phương, nghiên cứu kỹ phương hướng, nhiệm vụ, góp ý cho kế hoạch hành động năm 2019 của Hiệp hội.
Ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký HH DNNVV Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động năm 2018
Báo cáo về kết quả hoạt động trong  năm 2018, đồng chí Tô Hoài Nam cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống tổ chức, mạng lưới Hiệp hội có 59 Hiệp hội thành viên cấp tỉnh/thành phố với hơn 62.000 hội viên hoạt động ở hầu khắp các lĩnh vực, ngành kinh tế của đất nước. Số lượng các doanh nghiệp thành lập mới ngày càng gia tăng, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa mà hầu hết là sở hữu tư nhân đã trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động và góp phần quan trọng trong việc giảm bất bình đẳng xã hội và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Ngay sau khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời và có hiệu lực từ 01/01/2018, Hệ thống mạng lưới Hiệp hội Doanh nghiệp/Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Trung ương đến địa phương đã tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Luật đến cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp doanh nghiệp; tham gia ngày càng nhiều hơn vào việc góp ý xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp, chủ động tổ chức xây dựng các đề án, chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.
Năm qua, Trung ương và các các cấp Hội tiếp tục tham gia tích cực và có hiệu quả và các Hội đồng: Đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Hội đồng quan hệ lao động, Hội đồng tiền lương quốc gia, Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV, Hội đồng thaamr định các chương trình, dự án do một số bộ, ngành chủ trì. Tiếp tục triển khai xây dựng 3 Đề án do Thủ tướng Chính phủ giao tại Chr thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017, gồm: giải pháp huy động nguồn lực trong dân để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và Giải pháp gắn kêt, thúc đẩy doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Đến nay đề án hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp đã xây dựng xong và trình Chính phủ phê duyệt.
Các hoạt động của Hiệp hội ở cả cấp Trung ương và địa phương đã được Đảng, Nhà nước, Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Về kế hoạch hoạt động trong năm 2019, đồng chí Tô Hoài Nam cho biết, Hiệp hội sẽ tham gia và đóng góp tích cực và có hiệu quả vào hoạt động của các Hội đồng mà Hiệp hội là thành viên, đồng thời tiếp tục xây dựng các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ cho doanh nghiệp NVV của các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, cũng như các tỉnh/thành Hội; duy trì và tăng cường mối liên kết, chia sẻ thông tin giữa cơ quan Trung ương Hội với các tỉnh/thành hội, giữa Trung ương Hội với các cơ quan Đảng, Chính phủ, với các bộ/ngành và giữa các tỉnh/thành hội với cơ quan Trung ương Hội, với chính quyền địa phương và giữa các tỉnh/thành hội với nhau, nhằm đảm bảo để các thành viên thực sự là “Cánh tay nối dài” của Chính phủ, chính quyền địa phương tới các doanh nghiệp.Tiếp tục tuyên truyền, vận động doanh nghiệp NVV tham gia làm hội viên trong các tổ chức Hội, cải cách bộ máy của các cơ quan Hội, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó phối hợp với Tập đoàn Viettel về việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông để quản lý, hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp NVV Việt Nam. Tham gia góp ý, phản biện, xây dựng cơ chế chính sách hoàn thiện pháp luật về kinh doanh, thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt việc triển khai tuyên truyền phổ biến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp NVV, thực hiện vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Toàn cảnh Hội nghị
Cũng theo đồng chí Tô Hoài Nam, qua nghiên cứu, tổng hợp báo cáo của các đơn vị, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp NVV Việt Nam nhận thấy các kiến nghị đều rất xác đáng, là những điểm “nóng” đang rất cần được Chính phủ, các bộ/ngành và các địa phương quan tâm và sớm xem xét giả quyết. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tình hình thực hiện các chính sách có liên quan..., BCH Hiệp hội DNNVV Việt Nam kiến nghị với Quốc hội sớm thông qua Luật Tổ chức và Quản lý Hội (Luật Hội) để tạo điều kiện cho các Tổ chức Hội phát triển và qua đó tăng cường sự quản lý của Nhà nước. Sớm điều chỉnh thuế và phí nhằm thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp NVV nhất làThuế giá trị gia tăng - VAT, Thuế Thu nhập DN, phí Bảo hiểm xã hội và phí Công đoàn...
Hiệp hội cũng kiến nghị với với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành các văn bản dưới Luật (Trong đó có Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp NVV) để có thể thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp NVV theo như Luật định. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án Hỗ trợ Hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN, để Hiệp hội cùng các địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao (Các Đại sứ quán) định kỳ cung cấp thông tin cho các tổ chức Hội về thị trường nước ngoài để có kế hoạch sản xuất kinh doanh; cho phép Hiệp hội Doanh nghiệp VV Việt Nam và một số tỉnh/thành hội được phép thành lập Quỹ Hỗ trợ (hoặc Chi nhánh Quỹ) Doanh nghiệp NVV, nhằm mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động của Quỹ; được tham gia một số dịch vụ công,thực hiện một số chương trình, dự án và được tham gia nhiều hơn vào các đoàn của Nhà nước, Chính phủ khi làm việc tại các địa phương cũng như tại nước ngoài.
Tại hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận, góp ý và kiến nghị tâm huyết của các đơn vị nhằm nâng cao vai trò và vị thế cũng như những hoạt động thiết thực đối của Hiệp hội với các tổ chức Hội và cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 5 đồng chí Ủy viên BCH do hết nhiệm kỳ hoặc chuyển cơ quan, đồng thời bổ sung 7 đồng chí Ủy viên BCH của Hiệp hội.
Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, Tạp chí Doanh nghiệp & Đầu tư, Tạp chí Điện tử Doanh nghiệp VN, trong đó Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập phát hành mỗi tháng 02 kỳ và là Tạp chí có ấn phẩm song ngữ Anh- Việt duy nhất được Ủy ban APEC Quốc gia - 2017 cho phát hành... cùng các trang thông tin điện tử của Hiệp hội, của các tỉnh/thành Hội thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền vận động các DN liên kết, phối hợp sản xuất kinh doanh, tăng cường tiêu thụ hàng hóa...
PV - Ảnh Đức Tuất 
Doanh Nghiệp Hội Nhập

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline0902 424 114