Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (dưới đây gọi là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc  mọi thành phần kinh tế của Việt Nam, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các cơ quan chức năng trong đóng góp ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách; thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới trên quy tắc tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – Văn phòng Đại diện Phía Nam được thành lập năm 2005, tọa lạc tại số 73, đường số 11, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, TP.HCM.Với trên 2.700 hội viên toàn quốc và có kênh để quảng bá thương hiệu, thông tin Doanh nghiệp trên VTV9 .
Chức năng của Hiệp Hội
–  Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên trong các hoạt động thuộc các lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tiếp cận với các doanh nghiệp nước ngoài.
–  Tham gia hòa giải tranh chấp giữa các Hội viên, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật
– Hỗ trợ Hội viên mở rộng và phát triển sản xuất – kinh doanh, tổ chức diễn đàn trao đổi, hợp tác và tổ chức hội thảo vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Nhiệm vụ của Hiệp hội
1.  Xây dựng, tổ chức, tập hợp hội viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả trong sàn xuất – kinh doanh – dịch vụ và hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
2.  Làm đầu mối liên hệ giữa Hội viên với các cơ quan quản lý, nghiên cứu của Nhà nước ở Trung ương và địa phương; bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tổ chức giúp đỡ Hội viên theo khả năng nguồn lực của Hiệp hội và khuôn khổ pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; tạo điều kiện để doanh nghiệp Hội viên và doanh nghiệp không phải là hội viên ở trong nước tiếp cận với các doanh nghiệp ngoài nước theo quy định của pháp luật góp phần thúc đẩy cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.
3.  Nghiên cứu tổng hợp các ý kiến của hội viên để phản ánh, đề bạt với các cơ quan Nhà nước về chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa và tổng thể doanh nghiệp nói chung vì sự phát triển ổn định và bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam; tham gia, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh – dịch vụ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiến nghị với Nhà nước những vấn đề về Pháp luật, chính sách kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4.  Tư vấn pháp luật và nghiệp vụ kinh doanh; hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn – ngoại ngữ – tay nghề và kiến thức về pháp luật, về kinh tế thị trường, về hội nhập quốc tế và đầu tư, về sở hữu trí tuệ cho hội viên theo quy định của pháp luật Hỗ trợ và giúp đỡ hội viên trong việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng, sáng chế phát minh, xây dựng và bảo hộ thương hiệu ở trong nước và quốc tế, xây dựng các kế hoạch và giải pháp nhằm đạt tiêu chuẩn và cấp chứng chỉ ISO, SAAP v.v… theo quy định của Pháp luật .
5.  Thực hiện vai trò xúc tiến thương mại – du lịch và đầu tư như: môi giới đối tác, bạn hàng, thị trường, nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát thị trường, tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội chợ triễn lãm, xuất bản – quảng bá doanh nghiệp – nhãn hàng – thương hiệu và sản phẩm theo quy định của pháp luật.
6.  Cập nhật và cung cấp cho Hội viên các thông tin về chính sách, pháp luật và các chủ trương Nhà nước liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho Hội viên chủ động trong công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường, cũng như giúp Hội viên tránh được rủi ro trong sản xuất – kinh doanh.
7.  Phối hợp với cơ quan Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên. Tham gia hòa giải tranh chấp giữa các hội viên hạn chế tối đa các thiệt hại do tranh mua, tranh bán gây ra, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật. Hợp tác với các tổ chức Công đoàn để giải quyết tốt các mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động.
8.  Hướng dẫn, giám sát hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và hiệp hội.
9.  Giới thiệu thành tựu và năng lực của Hội viên trong nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh.
10.  Tổ chức các lớp tập huấn và đào tạo cho Hội viên về nghiệp vụ, công nghệ, cách thức quản lý mới, thợ lành nghề, rèn luyện kỹ năng kinh doanh và nghề giám đốc, giúp đỡ các tài năng trẻ là hội viên trong sản xuất – kinh doanh – dịch vụ theo quy định của pháp luật.
11.  Tổ chức các hoạt động sản xuất – kinh doanh – dịch vụ theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu cho hiệp hội.
12.  Mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước có liên quan theo quy định của pháp luật nhằm tranh thủ các điều kiện phát triển cho Doanh nghiệp Việt Nam.
13.  Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật, lập và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích quỹ sản xuất, quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ đào tạo, quỹ hỗ trợ tài năng và các chương trình trợ giúp khác theo đúng quy định của Nhà nước.
14.  Hiệp hội các cơ quan Nhà nước cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách, pháo luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế – xã hội – đối ngoại theo quy định của pháp luật.
15.  Thực hiện những công việc khác khi Nhà nước Việt Nam yêu cầu.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline0902 424 114